שאלות ותשובות נפוצות
בואו לקבל תשובות לשאלות נפוצות שאנו נשאלים באופן שגרתי. אם ישנם שאלות נוספות שברצונכם לשאול ולקבל תשובות, אנא שילחו אותן דרך דף יצירת הקשר שלנו.

אל דף השאלות הנפוצות
בפורום השאלות והתשובות, נענה על כל השאלות בהם מרכז בריאות רפאל עוסק.

אל דף הפורומים

Медицинский центр Рафаэль

Raphael Health Center был основан доктором Претером в Тороното, Канада, и здесь он начал свою 30-летнюю карьеру мастера-хиропрактика.


В течение многих лет доктор Претер развил редкие профессиональные способности диагноста и достиг мгновенного понимания даже самых сложных проблем наряду со своим уникальным методом лечения, достигающего быстрого и длительного облегчения проблемы.


В 1993 доктор Претер и его семья переехали в Израиль – здесь он продолжил развивать свои способности, заботясь о людях в своей клинике, носящей то же название, в Рамат-Авиве, Тель-Авиве.
Доктор Претер – это всемирно известный хиропрактик, специализирующийся в «общем здоровье через позвоночник». Осматривая своих пациентов, доктор Претер может увидеть сразу  жизненную силу и физическое тело, и их разъединенность. В целях возвращения тела в гармоническое состояние и баланс доктор Претер создал уникальный метод, названный «Метод Рафаэля» - группа врачей из всех областей альтернативной медицины работает с ним вместе, опираясь на его диагноз, выполняя его инструкции  в ходе лечения на основе его прогноза.


Пациентами доктора Претера являются люди, ведущие разные образы жизни.
Люди, страдающие от проблем со спиной и суставами, головных болей и мигреней, проблем пищеварения, ADD/HDHD, повторяющихся ушных инфекций; он также занимается поддержкой во время беременности, менопаузы, при нарушениях сна, тревожности и т. д.


Успех «метода Рафаэля» основан на точной диагностике и индивидуальной программе лечения для каждого пациента.


Основное внимание при лечении в «Центре Рафаэля» уделяется корню проблемы, вызывающему боль, а не самой боли.


Цель – освободить тело от любого застоя, чтобы жизненная сила внутри тела исцелила его. Доктор Претер поддерживает своих пациентов при первой непосредственной стадии острой боли в рамках традиции здоровья и жизненной силы, длящейся всю жизнь.

Доктор Претер, BsC, DC, FIAA, FCPA


Для получения более подробной информации звоните в
"Рафаэль Центр" комплементарной медицины
Телефон 03-6414188
улица Барзани 4, Рамат-Авив "гимель",  Тель-Авив